Historie

MUDr. Marta Holanová

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, promovala v roce 1975 v oboru všeobecného lékařství. Po promoci nastoupila na Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci a specializovala se v oboru psychiatrie.

MUDr. Marta Holanová

První specializaci složila v roce 1978 a druhou v roce 1982. V roce 1998 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. Od roku 1992 je způsobilá k výkonu soukromé praxe ve specializačním oboru psychiatrie.

Sestra

Praxe

Ambulantní praxi vykonává od roku 1983 v Brně. V roce 1993 svou praxi privatizovala a od té doby působí ve své ambulanci v Brně - Židenicích, ulice Taussigova 13. Léčí celé spektrum duševních poruch od 18 let věku. Kmenoví pacienti jsou zejména ti, kteří trpí závažnými duševními poruchami, psychózami (více než 400 osob).

Ordinace

Cíl léčby

Cílem léčby těchto pacientů je, aby se nejmodernější léčbou dosáhlo co nejkvalitnější stabilizace duševní poruchy v ambulantních podmínkách a pacient nemusel být hospitalizován. Jelikož pacient žije mezi svými blízkými, je třeba úzce spolupracovat i s rodinami, které jsou vždy nějakým způsobem do terapie zapojeni. Další velkou skupinu léčených pacientů tvoří pacienti trpící depresivními a úzkostnými poruchami, dále poruchami reagujícími na stres, poruchami příjmu potravy, závislostmi, poruchami osobnosti a další.

Znalecká činnost

MUDr. Marta Holanová také vykonává znaleckou činnost v oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie. Je zapsána v Seznamu znalců Krajského soudu v Brně. Od roku 1983 vypracovala přes 3000 znaleckých posudků na duševní stav v oblasti trestně právní i civilně právní.

Další aktivity

MUDr. Marta Holanová se od roku 1990 aktivně zapojovala do společenského dění. Od roku 1990 do roku 1992 vykonávala funkci vedoucí odboru zdravotnictví Magistrátu města Brna a poté deset let působila v představenstvu České lékařské komory (ČLK) v Brně a poté jako členka celorepublikové Revizní komise ČLK.

 

© 2008 MUDr. Marta Holanová, všechna práva vyhrazena. Počet návštěv: 341710, tato sekce: 36658. Webdesign Michal Škrabálek